PChome Thai
สินค้าไต้หวันเยอะที่สุดในไทย

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

คุ้มครองการชำระเงิน
฿ 881
฿ 1,116

การทดสอบความสามารถทางภาษาจีนคำศัพท์คำศัพท์: สุดยอดคู่มือคำศัพท์ภาษาจีนและ TOCFL Band B ระดับ 3 (x2)

ของแท้ 100%
華語文能力測驗關鍵詞彙:進階篇(The Ultimate Guide to Chinese Vocabulary & TOCFL)Band B Level 3
คูปองร้านค้า
มีคูปองที่ใช้ได้
PLAY
 • สั่งซื้อเกิน ฿800 ได้ส่วนลด ฿100
 • 24/02/2022 - 31/05/2022
100
รับสิทธิ์
NEW
 • สั่งซื้อเกิน ฿400 ได้ส่วนลด ฿50
 • 13/03/2022 - 13/06/2022
50
รับสิทธิ์
MAY100 2022
 • สั่งซื้อเกิน ฿1250 ได้ส่วนลด ฿100
 • 06/05/2022 - 31/05/2022
100
รับสิทธิ์
MAY60 2022
 • สั่งซื้อเกิน ฿800 ได้ส่วนลด ฿60
 • 06/05/2022 - 31/05/2022
60
รับสิทธิ์
May 22
 • สั่งซื้อเกิน ฿1000 ได้ส่วนลด ฿60
 • 14/05/2022 - 08/06/2022
60
รับสิทธิ์
May 22
 • สั่งซื้อเกิน ฿500 ได้ส่วนลด ฿20
 • 14/05/2022 - 08/06/2022
20
รับสิทธิ์
เพิ่มในรายการ
รายละเอียดการจัดส่ง
สินค้าทั้งหมด 754455
 • วันที่ลงทะเบียน2019.09.04
 • โซนไต้หวัน
ของแท้ 100%
สินค้าไต้หวัน คุณภาพดี ราคาโดนใจ ! (สินค้าจากไต้หวัน) Taiwanese Product. High quality. Happy Price ! (Made in Taiwan) 台灣商品,品質好,價格動心!(台灣製造)
วิธีชำระเงิน
รายละเอียดสินค้า
ผู้ช่วยจัดซื้อ

เงื่อนไขการใช้บริการผู้ช่วยจัดซื้อ หากจำเป็น ผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีนำเข้ารวมถึงค่าพิธีศุลกากรด้วยตนเอง

สถานะสินค้า
ใหม่
ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ไม่มีการรับประกัน

Auto translate?

Translate

如何擴充中文詞彙量?如何了解詞彙的使用情境?想檢測中文實力?
國立臺灣師範大學國語教學中心策畫《華語文能力測驗關鍵詞彙:進階篇》
幫助你擴充關鍵詞彙,同時可準備 TOCFL 華語文能力測驗
從題目演練中,精熟考試題型
從詳細的題解說明,熟悉詞彙用法


★本書特色:

十大主題單元,每個主題有詳細情境分類,讓你全面精熟各大情境詞彙
選詞出自 TOCFL 華語文能力測驗--進階級詞彙,有效準備測驗
每篇測驗附有詳細解答及說明,確實釐清是否真正理解,同時舉一反三
本書附有聽力測驗,增進聽力訓練
材料閱讀包含:廣告、名片、招牌等等真實情境相關的詞彙,能應用於日常生活中

Great Supplement to enlarge your word bank!
Best self-study material for Chinese vocabulary and TOCFL!
Comparison and Contrast of key vocabulary items!
Features
The Ultimate Guide to Chinese Vocabulary & TOCFL (Band B Level 3) is designed in the form of different test types of TOCFL (The Test of Chinese as a Foreign Language) to better improve the capability to understand and use the key vocabulary items of Chinese. 
Besides self study and self test, the exercises can be a good way to get familiar with and prepare for TOCFL.
The exercises in the book not only provide answer keys but also compare and contrast all other similar vocabulary items that are related but with different usages, or vocabulary items that are easily-mistaken. 
The first part of each unit is the listening comprehension exercise. It can also help enhance the learners’ listening capability.
Sample sentences are provided to help learners fully understand the meanings of the vocabulary items and how and when to correctly use them. 
This book is ideal for learners with the equivalent level of Band B, Level 3, TOCFL or B1, CEFR. 
It is suitable for users to assess their own learning results and also useful for teachers who wish to test students’ level of proficiency. 

This book is highly recommended by Steering Committee for the Test of Proficiency-Huayu, SC-TOP


★媒體推薦:

「國家華語文測驗推動工作委員會」認證強力推薦


★內文試閱:

.前言

Foreword
The goal of the book is to help users prepare for TOCFL (The Test of Chinese as a Foreign Language) Band B Level 3; therefore, the editorial team used the list of Band B, Level 3 from the 8000 Chinese words, provided by The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu (SC-TOP), as reference to write this book. We also used the “Categories of Tasks and Fields from TOCFL” as well as the Basic Scenarios of Vocabulary List from the book, “Basic Wordlist for Teaching Chinese as a Second Language Version 1.0” (Crane, 2010) and compile and make into ten main themes. Each theme is composed of three units, 30 units in total.
Each mock test in this book is written according to the test types in TOCFL. All the exercises in the units are presented in five parts: 1. Dialogue listening comprehension, 2. Sentence completion, 3. Blank-filling, 4. Material reading, 5. Short essays. A list of key vocabulary items (thematic expressions, useful expressions) is also provided to help the learners review the vocabulary items. The book is designed for self-study, and hence, answer keys and listening texts are attached at the end of the book. The key vocabulary items in the multiple choices are also provided with detailed explanations and sample sentences as further illustrations.
This book is suitable for: learners of Chinese whose native language is non-Chinese, learners of Chinese whose study hours in Taiwan reach 360-960 hours, or learners of Chinese who are overseas with study hours of 720-1920, and also learners whose vocabulary bank is around 2500-5000 items. It is also ideal for test-takers of Band B Level 3, TOCFL. This book is also a perfect reference material for Chinese teachers to use in their classes.
With this book at hand, the learners of Chinese will definitely master the vocabulary items and enhance their Chinese proficiency, and meanwhile pass TOCFL successfully.
Editorial Team at MTC, NTNU
November, 2017

吳彰英
國立臺灣師範大學國語教學中心資深華語教師,合著有《實用中文讀寫》、《A Plus Chinese》

周美宏
國立臺灣師範大學國語教學中心資深華語教師,合著有《越進華語》

孫淑儀
國立臺灣師範大學國語教學中心資深華語教師,合著有《各行各業說中文》

陳慶華
國立臺灣師範大學國語教學中心資深華語教師,合著有《當代中文課程》

編審:張莉萍
前國家華語測驗推動工作委員會執行秘書;現任國立臺灣師範大學副研究員

策劃者:國立臺灣師範大學國語教學中心
成立於 1956 年,隸屬於國立臺灣師範大學,是臺灣歷史最悠久、規模最完備、教學最有成效的華語文教學機構。學員來自全世界各地,許多漢學界知名學者及政經界名人都曾在此就讀,在國際間享譽盛名。

The Mandarin Training Center (MTC) at NTNU
The Mandarin Training Center (MTC) is founded in 1956. The MTC, a subsidiary of National Taiwan Normal University (NTNU), is the largest and oldest institution dedicated to teaching Chinese as a second language in Taiwan. The center has well-equipped facilities and is internationally renowned for its high teaching quality. MTC’s students come from all over the world, and many renowned sinology scholars and important figures in the politics and financial are its alumni.

前言
本書特點及使用方法
Unit 1 個人資料
1-1 姓名、國籍、出生、年齡、性別、婚姻
1-2 職業、宗教、信仰、家人、喜惡、外貌
1-3 居住型態、房間設備、費用

Unit 2 房屋與家庭、環境
2-1 地理環境
2-2 氣候與出產
2-3 自然變遷、環保

Unit 3 日常生活
3-1 家居生活
3-2 工作場所、收入
3-3 學校生活
3-4 未來規畫、公共服務

Unit 4 休閒娛樂
4-1 空閒時光、嗜好及興趣、運動
4-2 藝文活動、娛樂媒體
4-3 智識及藝術追求

Unit 5 飲食
5-1 飲食種類、型態、作法
5-2 外食、餐廳服務

Unit 6 與他人關係
6-1 人際關係、邀約、信件往來
6-2 組織成員
6-3 社會文化

Unit 7 健康及身體照顧
7-1 身體部位、身體狀況
7-2 衛生、個人習慣
7-3 疾病與意外、醫藥服務、保險

Unit 8 旅行
8-1 國內旅行
8-2 離島旅行
8-3 國際旅行

Unit 9 購物
9-1 網路購物
9-2 夜市購物
9-3 百貨公司購物

Unit 10 教育
10-1 選系
10-2 教育制度和系統
10-3 語言、電腦、溝通等能力
Answer Keys 練習題解答

ผู้ช่วยจัดซื้อ

เงื่อนไขการใช้บริการผู้ช่วยจัดซื้อ หากจำเป็น ผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีนำเข้ารวมถึงค่าพิธีศุลกากรด้วยตนเอง

สถานะสินค้า
ใหม่
ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ไม่มีการรับประกัน

แปลรายละเอียดสินค้าอัตโนมัติเป็นไทยโดยใช้ Google แปลภาษา

แปล

如何擴充中文詞彙量?如何了解詞彙的使用情境?想檢測中文實力?
國立臺灣師範大學國語教學中心策畫《華語文能力測驗關鍵詞彙:進階篇》
幫助你擴充關鍵詞彙,同時可準備 TOCFL 華語文能力測驗
從題目演練中,精熟考試題型
從詳細的題解說明,熟悉詞彙用法


★本書特色:

十大主題單元,每個主題有詳細情境分類,讓你全面精熟各大情境詞彙
選詞出自 TOCFL 華語文能力測驗--進階級詞彙,有效準備測驗
每篇測驗附有詳細解答及說明,確實釐清是否真正理解,同時舉一反三
本書附有聽力測驗,增進聽力訓練
材料閱讀包含:廣告、名片、招牌等等真實情境相關的詞彙,能應用於日常生活中

Great Supplement to enlarge your word bank!
Best self-study material for Chinese vocabulary and TOCFL!
Comparison and Contrast of key vocabulary items!
Features
The Ultimate Guide to Chinese Vocabulary & TOCFL (Band B Level 3) is designed in the form of different test types of TOCFL (The Test of Chinese as a Foreign Language) to better improve the capability to understand and use the key vocabulary items of Chinese. 
Besides self study and self test, the exercises can be a good way to get familiar with and prepare for TOCFL.
The exercises in the book not only provide answer keys but also compare and contrast all other similar vocabulary items that are related but with different usages, or vocabulary items that are easily-mistaken. 
The first part of each unit is the listening comprehension exercise. It can also help enhance the learners’ listening capability.
Sample sentences are provided to help learners fully understand the meanings of the vocabulary items and how and when to correctly use them. 
This book is ideal for learners with the equivalent level of Band B, Level 3, TOCFL or B1, CEFR. 
It is suitable for users to assess their own learning results and also useful for teachers who wish to test students’ level of proficiency. 

This book is highly recommended by Steering Committee for the Test of Proficiency-Huayu, SC-TOP


★媒體推薦:

「國家華語文測驗推動工作委員會」認證強力推薦


★內文試閱:

.前言

Foreword
The goal of the book is to help users prepare for TOCFL (The Test of Chinese as a Foreign Language) Band B Level 3; therefore, the editorial team used the list of Band B, Level 3 from the 8000 Chinese words, provided by The Steering Committee for the Test Of Proficiency-Huayu (SC-TOP), as reference to write this book. We also used the “Categories of Tasks and Fields from TOCFL” as well as the Basic Scenarios of Vocabulary List from the book, “Basic Wordlist for Teaching Chinese as a Second Language Version 1.0” (Crane, 2010) and compile and make into ten main themes. Each theme is composed of three units, 30 units in total.
Each mock test in this book is written according to the test types in TOCFL. All the exercises in the units are presented in five parts: 1. Dialogue listening comprehension, 2. Sentence completion, 3. Blank-filling, 4. Material reading, 5. Short essays. A list of key vocabulary items (thematic expressions, useful expressions) is also provided to help the learners review the vocabulary items. The book is designed for self-study, and hence, answer keys and listening texts are attached at the end of the book. The key vocabulary items in the multiple choices are also provided with detailed explanations and sample sentences as further illustrations.
This book is suitable for: learners of Chinese whose native language is non-Chinese, learners of Chinese whose study hours in Taiwan reach 360-960 hours, or learners of Chinese who are overseas with study hours of 720-1920, and also learners whose vocabulary bank is around 2500-5000 items. It is also ideal for test-takers of Band B Level 3, TOCFL. This book is also a perfect reference material for Chinese teachers to use in their classes.
With this book at hand, the learners of Chinese will definitely master the vocabulary items and enhance their Chinese proficiency, and meanwhile pass TOCFL successfully.
Editorial Team at MTC, NTNU
November, 2017

吳彰英
國立臺灣師範大學國語教學中心資深華語教師,合著有《實用中文讀寫》、《A Plus Chinese》

周美宏
國立臺灣師範大學國語教學中心資深華語教師,合著有《越進華語》

孫淑儀
國立臺灣師範大學國語教學中心資深華語教師,合著有《各行各業說中文》

陳慶華
國立臺灣師範大學國語教學中心資深華語教師,合著有《當代中文課程》

編審:張莉萍
前國家華語測驗推動工作委員會執行秘書;現任國立臺灣師範大學副研究員

策劃者:國立臺灣師範大學國語教學中心
成立於 1956 年,隸屬於國立臺灣師範大學,是臺灣歷史最悠久、規模最完備、教學最有成效的華語文教學機構。學員來自全世界各地,許多漢學界知名學者及政經界名人都曾在此就讀,在國際間享譽盛名。

The Mandarin Training Center (MTC) at NTNU
The Mandarin Training Center (MTC) is founded in 1956. The MTC, a subsidiary of National Taiwan Normal University (NTNU), is the largest and oldest institution dedicated to teaching Chinese as a second language in Taiwan. The center has well-equipped facilities and is internationally renowned for its high teaching quality. MTC’s students come from all over the world, and many renowned sinology scholars and important figures in the politics and financial are its alumni.

前言
本書特點及使用方法
Unit 1 個人資料
1-1 姓名、國籍、出生、年齡、性別、婚姻
1-2 職業、宗教、信仰、家人、喜惡、外貌
1-3 居住型態、房間設備、費用

Unit 2 房屋與家庭、環境
2-1 地理環境
2-2 氣候與出產
2-3 自然變遷、環保

Unit 3 日常生活
3-1 家居生活
3-2 工作場所、收入
3-3 學校生活
3-4 未來規畫、公共服務

Unit 4 休閒娛樂
4-1 空閒時光、嗜好及興趣、運動
4-2 藝文活動、娛樂媒體
4-3 智識及藝術追求

Unit 5 飲食
5-1 飲食種類、型態、作法
5-2 外食、餐廳服務

Unit 6 與他人關係
6-1 人際關係、邀約、信件往來
6-2 組織成員
6-3 社會文化

Unit 7 健康及身體照顧
7-1 身體部位、身體狀況
7-2 衛生、個人習慣
7-3 疾病與意外、醫藥服務、保險

Unit 8 旅行
8-1 國內旅行
8-2 離島旅行
8-3 國際旅行

Unit 9 購物
9-1 網路購物
9-2 夜市購物
9-3 百貨公司購物

Unit 10 教育
10-1 選系
10-2 教育制度和系統
10-3 語言、電腦、溝通等能力
Answer Keys 練習題解答

วิธีชำระเงิน

pchome-protectiont รับสินค้าอย่างสบายใจ ขอเงินคืนได้ภายใน7วัน

pchomepay บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 100,000 บาท
เบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่สามารถใช้ได้ รับเฉพาะบัตรที่ตรวจสอบได้ด้วยระบบ 3D Secure เท่านั้น
logo_pay_visa
ogo_pay_master
ogo_pay_jcb
pchomepay ATM/เอ็มแบงก์กิ้ง
ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 100,000 บาท
Internet Banking Mobile Banking เคาน์เตอร์ธนาคาร ATM คำอธิบายการใช้งาน
วิธีการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน
คำถาม ol**********fa
有货吗? 何时有货? 等了一年。。。呢。。。
เวลา 2021/10/17
Dear customer, we’re sorry to inform you that this product is out of stock and may no longer be in stock. Please choose another item. Thank you.
เวลา 2021/10/18
คำถาม ol*****um
มีสินค้าไหมครับ รอเป็นปีแล้วครับ...
ถ้าไม่มีสินค้า เอาสินค้าออกดีกว่านะครับ
เพื่อพิจารณาครับ
เวลา 2021/09/27
Dear customer, we’re sorry to inform you that this product is out of stock and may no longer be in stock. Please choose another item. Thank you.
เวลา 2021/09/27
คำถาม ol*****um
有貨嗎?
เวลา 2021/09/26
Dear customer, we’re sorry to inform you that this product is out of stock and may no longer be in stock. Please choose another item. Thank you.
เวลา 2021/09/27
คำถาม ol**********fa
何時有現貨呢?謝謝您
เวลา 2021/07/06
Dear customer, we’re sorry to inform you that this product is out of stock and may no longer be in stock. Please choose another item. Thank you.
เวลา 2021/07/06
คำถาม li******fa
有貨嗎?
เวลา 2021/07/05
Dear customer, we’re sorry to inform you that this product is out of stock and may no longer be in stock. Please choose another item. Thank you.
เวลา 2021/07/06
 • 1
 • /
 • 3
รายละเอียดการจัดส่ง
เวลาจัดส่ง
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการจัดส่ง
พื้นที่จัดส่ง
จัดส่งไปยังประเทศไทยเท่านั้น สินค้าบางชิ้นไม่มีการจัดส่งไปยังพื้นที่ของคุณ โปรดตรวจสอบก่อนชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง
เมื่อมีการชำระค่าสินค้าเข้ามาแล้ว PChome จะแจ้งให้ผู้ขายในต่างประเทศส่งสินค้าไปที่ศูนย์จัดส่งสินค้าของเรา สินค้าที่สั่งจะถูกนำส่งไปยังที่อยู่ของคุณด้วยบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ค่าบริการจัดส่งทีระบุว่า "รวมภาษี" หมายถึงค่าบริการที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรแล้ว ส่วนค่าบริการจัดส่งที่ "ผู้ซื้อจ่ายภาษีเอง" หมายความว่าหากสินค้านั้นต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากร ผู้ซื้ออาจต้องเป็นผู้ดำเนินการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมเอง
วิธีการจัดส่งที่ผู้ขายระบุ หมายถึงวิธีการจัดส่งสินค้าและอัตราค่าจัดส่งที่ผู้ขายกำหนดเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ภาษีและค่าธรรมเนียม
เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในเว็บของ PChome Thai คุณจะต้องมั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
สินค้าที่นำเข้ามายังประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจโดยศุลกากร และอาจมีภาษีอากรขาเข้าหรือภาษีร้อยละ 5 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับมูลค่าหรือประเภทของสินค้า
ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดอัตราภาษีดังกล่าว ไม่ใช่ PChome Thai หรือผู้ขาย ผู้รับสินค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนทางศุลกากรและชำระภาษีอากรนำเข้า (กรณีที่มีการเรียกเก็บ) หากไม่ดำเนินการ ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
สินค้าบางชนิดที่สั่งเข้ามาในประเทศไทย อาจจัดส่งโดยผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นที่สามารถดำเนินการทางศุลกากรในนามของผู้ซื้อได้ ถ้าเห็นคำว่า “Import Duty Deposit” บนหน้าสินค้าหรือหน้าชำระเงิน หมายความว่าคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวโดยให้ผู้ให้บริการจัดส่งเป็นผู้ดำเนินการทางศุลกากรแทน}
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร Thai Customs official site
รายละเอียดเรื่องการจัดส่งอย่างเป็นทางการ
การจัดส่งอย่างเป็นทางการเป็นข้อตกลงจาก ลิ้งค์เทล อิงค์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยจัดซื้อและจัดส่งสินค้าจากไต้หวันมายังประเทศไทย โดยพีซีโฮมไทยเป้นผู้อุดหนุนค่าจัดส่งจากต่างประเทศ
เมื่อยอดสั่งซื้อ (หลังหักส่วนลด) ครบ 800 บาทขึ้นไป และน้ำหนักพัสดุไม่เกิน 6.0 กิโลกรัม คิดค่าจัดส่งราคาพิเศษ 199 บาท จัดส่งฟรี เมื่อยอดสั่งซื้อ (หลังหักส่วนลด) ครบ 2000 บาทขึ้นไป และน้ำหนักพัสดุไม่เกิน 6.0 กิโลกรัม

คำสั่งซื้อที่มียอดชำระน้อยกว่า 800 บาท (หลังหักส่วนลด) หรือน้ำหนักพัสดุเกิน 6 กิโลกรัม จะคิดตามอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศ (EMS) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตารางอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศโดยประมาณ