BIC TPE01_BR ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กง 4 วัน 3 คืน บิน BR
คำค้นยอดนิยม

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

฿ 22,900

BIC TPE01_BR ทัวร์ ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กง 4 วัน 3 คืน บิน BR

เพิ่มในรายการ
ที่อยู่ของสินค้า
บางบัวทอง/นนทบุรี ใช้เวลาเตรียมสินค้า 3 วัน
สินค้าทั้งหมด 504
 • วันที่ลงทะเบียน2017.09.19
 • ประเทศไทย
รับจัดแพ็คเกจทัวร์ ท่องเที่ยวประจำปี,ชมโชว์สุดอลังการทั้งกรุงเทพและพัทยา,ล่องเรือดินเนอร์บนเรือสำราญสุดหรูล่องแม่น้ำเจ้าพระยาในราคาสุดพิเศษ,บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆทั่วไทย บัตรเข้าชมมวยไทย,บริการเช่ารถตู้ VIP,รถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น VIP,รถบัสพัดลม
วิธีชำระเงิน
รายละเอียดสินค้า
ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 4 วัน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กงพักโรงแรมหรู 4 ดาว แช่น้ำร้อนส่วนตัวในห้องพัก ซึฟู้ด
บุฟเฟ่ห์ซาบูซาบู Wifi On Bus


จุดเด่นของโปรแกรม

- ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
- สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่
- ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
- ชมอุท่ยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินธูปเศียรพระราชินี
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
- พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)

วันที่แรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สอง  อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –
ไนท์มาร์เก็ต (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –อนุสรณ์สถาน เจียงไคเซ็ค–ซีเหมินติง(เช้า/กลางวัน/-)
วันที่สี่    ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง –ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชั้น89) – พิพิธภัณฑ์กู้กง สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
อุทยานเย๋หลิ่ว 4วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว7ต.ค. 6010 ต.ค. 6024 125,90025,90024,9006,50026ต.ค. 6029 ต.ค. 6024 123,90023,90022,9006,5001พ.ย. 604 พ.ย. 6024 122,90022,90021,9006,50016พ.ย. 6019 พ.ย. 6024 123,90023,90022,9006,5006ธ.ค. 609 ธ.ค. 6024 124,90024,90023,9006,50021ธ.ค. 6024 ธ.ค. 6024 123,90023,90022,9006,500
อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)ELITE CLASS
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว28ต.ค. 6031 ต.ค. 6020 128,90028,90027,9006,50022 พ.ย. 6025 พ.ย. 6020 127,90027,90026,9006,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362 
โทรสาร: 02-834 5362
สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494 
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494


https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: 
alldestination@gmail.com


 


http://www.alldestinationtour.comไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 4 วัน

ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว

นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน พิพิธภัณฑ์กู้กงพักโรงแรมหรู 4 ดาว แช่น้ำร้อนส่วนตัวในห้องพัก ซึฟู้ด
บุฟเฟ่ห์ซาบูซาบู Wifi On Bus


จุดเด่นของโปรแกรม

- ล่องเรือทะเลสาบ สุริยันจันทรา
- สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และ ขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัด เหวินหวู่
- ชมอุทยานแห่งชาติ อาลีซาน และนั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
- ชมอุท่ยานธรณี เย๋หลิ่วโขดหินธูปเศียรพระราชินี
- เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
- ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตึก)
- พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน)

วันที่แรก  สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน(ไทเป) – ผูหลี่ – วัดจงไถซานซื่อ – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซำจั๋ง – วัดเหวินหวู่  (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สอง  อุทยานอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี –ร้านใบชา–ไถจง –
ไนท์มาร์เก็ต (เช้า/กลางวัน/เย็น)
วันที่สาม ไถจง – ไทเป – ร้านขนมพายสับปะรด – อุทยานเย๋หลิ่ว –อนุสรณ์สถาน เจียงไคเซ็ค–ซีเหมินติง(เช้า/กลางวัน/-)
วันที่สี่    ไทเป - ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง –ตึกไทเป 101(รวมบัตรขึ้นชั้น89) – พิพิธภัณฑ์กู้กง สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
อุทยานเย๋หลิ่ว 4วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR(BR)  ECO CLASS
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว7ต.ค. 6010 ต.ค. 6024 125,90025,90024,9006,50026ต.ค. 6029 ต.ค. 6024 123,90023,90022,9006,5001พ.ย. 604 พ.ย. 6024 122,90022,90021,9006,50016พ.ย. 6019 พ.ย. 6024 123,90023,90022,9006,5006ธ.ค. 609 ธ.ค. 6024 124,90024,90023,9006,50021ธ.ค. 6024 ธ.ค. 6024 123,90023,90022,9006,500
อุทยานเย๋หลิ่ว 4 วัน 3 คืน โดยสายการบิน EVA AIR (BR)ELITE CLASS
เริ่มเดินทางกลับจากเดินทางจำนวนผู้ใหญ่เด็กมีเตียงเด็กไม่มีเตียงพักเดี่ยว28ต.ค. 6031 ต.ค. 6020 128,90028,90027,9006,50022 พ.ย. 6025 พ.ย. 6020 127,90027,90026,9006,500
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงาน: 02-834 3867, 02-834 5362 
โทรสาร: 02-834 5362
สายด่วน: 092-903 1997 / 063-146 6745 / 092-698-4494 
IDLINE: 0929031997 / 0631466745 / 0926984494


https://www.facebook.com/alldestination
E-mail: 
alldestination@gmail.com


 


http://www.alldestinationtour.comวิธีชำระเงิน
โอนเข้าบัญชีผู้ขาย
ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 45,000 บาท
 • 004-ธนาคารกสิกรไทย (KBANK)
 • 014-ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
 • 002-ธนาคารกรุงเทพ (BBL)
0.0
5.0
 • 0คะแนน
 • 0.0% คะแนนร้านค้า
  0
  0
  0
  0
  0
ไม่มีข้อความใหม่
ลงชื่อเข้าใช้/สมัครสมาชิก ถามคำถาม

สินค้าที่คุณอาจสนใจ