รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

฿ 0

หัวใจทศชาติ หรือหัวใจพระเจ้าสิบชาติ

เพิ่มในรายการ
ที่อยู่ของสินค้า
ใช้เวลาเตรียมสินค้า 3 วัน
สินค้าทั้งหมด 118
 • วันที่ลงทะเบียน2018.08.15
 • ประเทศไทย
ศูนย์รวมวัตถุมงคล เครื่องราง ของขลัง กุมารทองสายเทพ รับเช็คพลังวัตถุมงคล ดูดวง สอนการพยากรณ์ด้วยไพ่ออราเคิล

สินค้าที่คุณอาจสนใจ

วิธีชำระเงิน
รายละเอียดสินค้า
สถานะสินค้า
มือสอง

หัวใจทศชาติ หรือหัวใจพระเจ้าสิบชาติ


บทพระคาถาหัวใจทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติ แท้จริงคือ ชื่อย่อของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือสมเด็จพระพุทธโคตะมะ ศรีศากยะมุนี เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ โดย คำสิบคำอันได้แก่ “เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว” นั้นคือชื่อย่อเริ่มต้นของแต่ละชาติที่พระองค์เสวยชาติบำเพ็ญบารมี จนกระทั่งบารมีทั้งสิบนั้นได้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์เป็นบารมีสามสิบทัศน์


เต ย่อมาจาก พระเตเมีย์ = เนกขัมมะบารมี


ชะ ย่อมาจาก พระมหาชนก = วิริยะบารมี


สุ ย่อมาจาก พระสุวรรณสาม = เมตตาบารมี


เน ย่อมาจาก พระเนมีราชย์ = อธิษฐานะบารมี


มะ ย่อมาจาก พระมโหสถ = ปัญญาบารมี


ภู ย่อมาจาก พระภูริทัต = ศีละบารมี


จะ ย่อมาจาก พระจันทกุมาร = ขันติบารมี


นา ย่อมาจาก พระนารทพรหม = อุเบกขาบารมี


วิ ย่อมาจาก พระวิฑูรย์บัณฑิต = สัจจะบารมี


เว ย่อมาจาก พระเวสสันดร = ทานะบารมี


= เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว


บทสวด ภาวนานี้ทางโบราณจารย์ได้กล่าวสรรเสริญคุณไว้มากมายมาก จัดเป็นหนึ่งในพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระคาถาแห่งความสำเร็จทุกประการ ผู้ใดได้หมั่นสวดมนต์ เจริญภาวนาบทพระคาถานี้จนกระทั่งจิตสงบ ตั้งมั่นเป็นสมาธิฌานคือความสว่าง โล่ง โปร่ง สบาย มีจิตที่เป็นกุศล มีสติระลึกรู้อยู่ในกาย ในจิตได้ คนเหล่านั้นจะเกิดมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง เมื่อเจริญอยู่เป็นนิจจะทำให้ไม่ขาดแคลนในเครื่องอุปโภค บริโภค มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จากคนจนจะเริ่มมีกินมีใช้และร่ำรวยขึ้น จากคนรวยจะยิ่งร่ำรวยทั้งทางโลกและทางธรรม หากแม้นผู้ใดตกอยู่ในเคราะห์กรรมที่หนักร้าย ก็จะสามารถช่วยสลายภัยแห่งเคราะห์กรรมนั้นให้กลายเป็นดีขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วขึ้น


พระคาถานี้ยังช่วยทำให้จิตใจของผู้หมั่นเจริญสวดมนต์ ภาวนาอยู่นั้นเกิดมีจิตที่มีเมตตายิ่งขึ้นไป เกิดกลายเป็นเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยม อีกทั้งสามารถถอดถอนคุณไสยดำคุณคนจากพาลชนทั้งหลายได้ ถอนอาถรรพ์แผ่นดิน หรือช่วยสลายบาปธรรมคำสาปร้ายทั้งหลายให้หายสิ้นไปได้ สามารถป้องกันภัยจากภยันตรายทั้งน้อยและใหญ่ทั้งปวง


ทั้งเป็นแก้วสารพัดนึกแก่ผู้ท่องบ่นเจริญภาวนา และเมื่อนำมาร่วมกับการเจริญวิปัสนากรรมฐานแล้วจะทำให้เกิดเป็นตบะบารมีก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งฝั่งปรมัตถ์ ทั้งฝั่งโพธิญาณสำหรับคนที่ปรารถนาพุทธภูมิ และ การเข้าถึง มรรค ถึง ผล ของผู้ปรารถนาแห่งการพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากแม้นยังไม่สามารถเข้าถึงฝั่งนิพพานได้ในทันที ก็จะเป็นปัจจัยให้เขาเหล่านั้นได้เสวยสุขอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า และพรหม รอวันที่จะเกิดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในอนาคตกาลและบรรลุมรรคผลไปตามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในอนาคตกาลนั้นแล

สถานะสินค้า
มือสอง

หัวใจทศชาติ หรือหัวใจพระเจ้าสิบชาติ


บทพระคาถาหัวใจทศชาติหรือพระเจ้าสิบชาติ แท้จริงคือ ชื่อย่อของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือสมเด็จพระพุทธโคตะมะ ศรีศากยะมุนี เมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์ โดย คำสิบคำอันได้แก่ “เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว” นั้นคือชื่อย่อเริ่มต้นของแต่ละชาติที่พระองค์เสวยชาติบำเพ็ญบารมี จนกระทั่งบารมีทั้งสิบนั้นได้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์เป็นบารมีสามสิบทัศน์


เต ย่อมาจาก พระเตเมีย์ = เนกขัมมะบารมี


ชะ ย่อมาจาก พระมหาชนก = วิริยะบารมี


สุ ย่อมาจาก พระสุวรรณสาม = เมตตาบารมี


เน ย่อมาจาก พระเนมีราชย์ = อธิษฐานะบารมี


มะ ย่อมาจาก พระมโหสถ = ปัญญาบารมี


ภู ย่อมาจาก พระภูริทัต = ศีละบารมี


จะ ย่อมาจาก พระจันทกุมาร = ขันติบารมี


นา ย่อมาจาก พระนารทพรหม = อุเบกขาบารมี


วิ ย่อมาจาก พระวิฑูรย์บัณฑิต = สัจจะบารมี


เว ย่อมาจาก พระเวสสันดร = ทานะบารมี


= เต ชะ สุ เน มะ ภู จะ นา วิ เว


บทสวด ภาวนานี้ทางโบราณจารย์ได้กล่าวสรรเสริญคุณไว้มากมายมาก จัดเป็นหนึ่งในพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระคาถาแห่งความสำเร็จทุกประการ ผู้ใดได้หมั่นสวดมนต์ เจริญภาวนาบทพระคาถานี้จนกระทั่งจิตสงบ ตั้งมั่นเป็นสมาธิฌานคือความสว่าง โล่ง โปร่ง สบาย มีจิตที่เป็นกุศล มีสติระลึกรู้อยู่ในกาย ในจิตได้ คนเหล่านั้นจะเกิดมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง เมื่อเจริญอยู่เป็นนิจจะทำให้ไม่ขาดแคลนในเครื่องอุปโภค บริโภค มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด จากคนจนจะเริ่มมีกินมีใช้และร่ำรวยขึ้น จากคนรวยจะยิ่งร่ำรวยทั้งทางโลกและทางธรรม หากแม้นผู้ใดตกอยู่ในเคราะห์กรรมที่หนักร้าย ก็จะสามารถช่วยสลายภัยแห่งเคราะห์กรรมนั้นให้กลายเป็นดีขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วขึ้น


พระคาถานี้ยังช่วยทำให้จิตใจของผู้หมั่นเจริญสวดมนต์ ภาวนาอยู่นั้นเกิดมีจิตที่มีเมตตายิ่งขึ้นไป เกิดกลายเป็นเสน่ห์เป็นเมตตามหานิยม อีกทั้งสามารถถอดถอนคุณไสยดำคุณคนจากพาลชนทั้งหลายได้ ถอนอาถรรพ์แผ่นดิน หรือช่วยสลายบาปธรรมคำสาปร้ายทั้งหลายให้หายสิ้นไปได้ สามารถป้องกันภัยจากภยันตรายทั้งน้อยและใหญ่ทั้งปวง


ทั้งเป็นแก้วสารพัดนึกแก่ผู้ท่องบ่นเจริญภาวนา และเมื่อนำมาร่วมกับการเจริญวิปัสนากรรมฐานแล้วจะทำให้เกิดเป็นตบะบารมีก้าวเข้าสู่ห้วงแห่งฝั่งปรมัตถ์ ทั้งฝั่งโพธิญาณสำหรับคนที่ปรารถนาพุทธภูมิ และ การเข้าถึง มรรค ถึง ผล ของผู้ปรารถนาแห่งการพ้นทุกข์เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากแม้นยังไม่สามารถเข้าถึงฝั่งนิพพานได้ในทันที ก็จะเป็นปัจจัยให้เขาเหล่านั้นได้เสวยสุขอยู่บนสรวงสวรรค์ชั้นฟ้า และพรหม รอวันที่จะเกิดพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นในอนาคตกาลและบรรลุมรรคผลไปตามพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ในอนาคตกาลนั้นแล

วิธีชำระเงิน

pchome-protectiont รับสินค้าอย่างสบายใจ ขอเงินคืนได้ภายใน7วัน

pchomepay บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 45,000 บาท
เบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่สามารถใช้ได้ รับเฉพาะบัตรที่ตรวจสอบได้ด้วยระบบ 3D Secure เท่านั้น
logo_pay_visa
ogo_pay_master
ogo_pay_jcb
pchomepay ATM/เอ็มแบงก์กิ้ง
ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 45,000 บาท
Internet Banking Mobile Banking เคาน์เตอร์ธนาคาร ATM คำอธิบายการใช้งาน
วิธีการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน
0.0
5.0
 • 0คะแนน
 • 0.0% คะแนนร้านค้า
  0
  0
  0
  0
  0
ไม่มีข้อความใหม่
ลงชื่อเข้าใช้/สมัครสมาชิก ถามคำถาม