PChome Thai
สินค้าไต้หวันเยอะที่สุดในไทย

รถเข็นยังว่าง

การแจ้งแตือน

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูการแจ้งเตือน

คุ้มครองการชำระเงิน
฿ 4,268
฿ 5,122
เลือก

TAMAGO ดริปเปอร์เซรามิกสำหรับทำกาแฟดริป

Brewing a cup of “just the right amount” tasty coffee at a time.
คูปองร้านค้า
มีคูปองที่ใช้ได้
Home of Taiwan (Leaflet)
 • สั่งซื้อเกิน ฿800 ได้ส่วนลด ฿100
 • 02/05/2021 - 31/12/2021
100
รับสิทธิ์
TWX100
 • สั่งซื้อเกิน ฿800 ได้ส่วนลด ฿100
 • 10/11/2021 - 17/12/2021
100
รับสิทธิ์
TWX150
 • สั่งซื้อเกิน ฿1250 ได้ส่วนลด ฿150
 • 10/11/2021 - 17/12/2021
150
รับสิทธิ์
SAVE1
 • สั่งซื้อเกิน ฿1250 ได้ส่วนลด ฿100
 • 20/11/2021 - 11/12/2021
100
รับสิทธิ์
SAVE6
 • สั่งซื้อเกิน ฿800 ได้ส่วนลด ฿60
 • 20/11/2021 - 11/12/2021
60
รับสิทธิ์
ENJOY
 • สั่งซื้อเกิน ฿800 ได้ส่วนลด ฿100
 • 27/11/2021 - 28/02/2022
100
รับสิทธิ์
TWEX100
 • สั่งซื้อเกิน ฿800 ได้ส่วนลด ฿100
 • 04/12/2021 - 31/12/2021
100
รับสิทธิ์
TWEX150
 • สั่งซื้อเกิน ฿1250 ได้ส่วนลด ฿150
 • 04/12/2021 - 31/12/2021
150
รับสิทธิ์
เพิ่มในรายการ
รายละเอียดการจัดส่ง
สินค้าทั้งหมด 5
 • วันที่ลงทะเบียน2019.04.18
 • โซนไต้หวัน
Hi, we are "Simple Real" . A ‘Simple Life, Real Sensation’ is bliss for someone who takes their coffee/tea seriously. It proves that you truly are a connoisseur as opposed to being a hipster, and are willing to go through the trouble of preparing just the right amount.
วิธีชำระเงิน
รายละเอียดสินค้า
ผู้ช่วยจัดซื้อ

เงื่อนไขการใช้บริการผู้ช่วยจัดซื้อ หากจำเป็น ผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีนำเข้ารวมถึงค่าพิธีศุลกากรด้วยตนเอง

สถานะสินค้า
ใหม่
ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ไม่มีการรับประกัน

Auto translate?

Translate

▎TAMAGO Premium Set ▎
TAMAGO, a Japanese word, translates to an egg, which could be cooked or raw.
TAMAGO is also our brand of pour over coffee kit. We named it as such because just like the egg is the simplest form of life, this set aptly reflects our ethos of simplicity. Since it is also shaped like an egg, what could be a better name than this for a pour over coffee kettle which is an elegant oval?

The TAMAGO Premium Set is inclusive of:
.350 ml pour over coffee kettle with a wooden lid comprising of an embedded thermometer;
.330 ml double wall glass cup with a glass lid to cover and hold the ceramic dripper in place;
.Ceramic dripper designed by a barista in collusion with ceramic experts;
.Created for a connoisseur, this kit allows you to brew just the right amount of coffee at any given 
point in time just for yourself.

▎ TAMAGO Pour Over Coffee Kettle ▎

.Aestheticism: Courtesy its egg-shaped physique, the pour over coffee kettle features smooth contours. It is aesthetic enough to form a perfect oval while emitting a timeless and classic vibe. 

.Material: Being a unique combination of wood and stainless steel, TAMAGO is both natural and durable. The outer wooden covering lends a natural look. An inner lining of stainless steel prevents hot water from corroding the wood and shortening its shelf-life.

.Comfortable flow-rate: TAMAGO pour over coffee kettle is much more than what meets the eye. Its 4mm gooseneck spout facilitates all types of pouring, namely controlled, heavy or dripping. Thus, you can control the flow-rate and determine the concentration of the brew. 

.Durability: Adequate stainless steel support to the wood lends durability to the pour over coffee kettle and ensures that it would last longer as compared to other wooden kettles. It is also much less likely to lose shape due to high temperatures, and withstand wear and tear of daily usage.

.Provision of thermometer: Embedded on the wooden lid of the pour over kettle is a thermometer, which can be detached from the kettle if required. Temperature plays a crucial role in determining the quality of the brew and this is where the thermometer turns out to be truly useful.
Add to this set-up a minimalist dial and let the aesthetic accessory add to the overall appeal.

👉Why is TAMAGO Pour Over Coffee Kettle Attractive?
On assessing the TAMAGO pour over coffee kettle, there are multiple reasons as to why you would find it attractive. 

.Dual Indicators: On the inner surface of the kettle, there is vertical marking with dual indications at levels 250 ml and 350 ml respectively. The 250-ml mark would require 15 grams of coffee grind, to prepare 220 ml of heartwarming brew. Increase the grind to 20 grams and you will be able to use 350 ml of water to brew 310 ml of coffee. 

.Wooden Pad at The Base: Lining the base of the pour over coffee kettle is a wooden pad that is meant to act as insulation. When the water in the kettle is hot, the base is likely to heat up too, which in turn might leave an imprint on your desk or any other surface. But with the wooden pad lining the base, no matter what the temperature of the water in the kettle might be, the base remains cool. Thus, the kettle can be placed on any surface without the fear of leaving imprints.

.User friendly & Multi-purpose Wooden Lid: In addition to acting as a cover for the pour over coffee kettle, the wooden lid performs multiple functions. It serves as the base into which the thermometer is embedded, thus enabling the user to monitor the temperature. Secondly, it acts as a cover for the kettle and prevents the hot water from cooling down. Lastly, the inner surface of the lid is lined with stainless steel, thereby reducing the chances of becoming misshapen due to heat.

For a coffee connoisseur who believes in simplicity and real sensations, the TAMAGO pour over coffee kettle is an ideal choice. Ergonomic, aesthetic, convenient and innovative, it offers the best of both worlds - ancient and contemporary.
Use it to brew just the right amount of pour over coffee for yourself and experience the real sensation of warmth spread over your physical and emotional being.

▎TAMAGO Double Wall Glass Cup ▎
Having performed the ritual and prepared just the right amount of coffee, it is time to pour the same into the double wall glass cup that matches the kettle in capacity i.e. 330 ml.

This glass cup is –
.Convenient to hold since the double walls provide sufficient insulation from heat/cold;
.Ergonomically shaped to facilitate a good grasp without the fear of slippage;
.Capacity of 330ml to accommodate just the right amount of coffee only for you;
.Comes with a glass lid that serves the trifold purpose of preventing the coffee from spilling over, getting cold and holding the ceramic dripper in place.

▎TAMAGO Ceramic Dripper ▎

Originally from Japan, the ceramic dripper is unique owing to its design. Designed by a barista in collusion with ceramic experts, who even bagged the winning prize at a competition, it is one of the premium attractions of TAMAGO. 

👉What makes this component of the pour over coffee kit special is –
.Its circumference of 150 mm and a height of 70 mm;
.Bottom hole having a circumference of 25 mm;
.Carved out of porcelain/wood;
.Can withstand up to 120 degrees Centigrade of temperature;
.Weighs 160 grams;
Because the spacing between the ribs is large enough to allow for the user to be able to control the flow rate, it is simple enough for both amateur as also experienced connoisseurs.

How to use TAMAGO Premium Set

👉Reliable Packaging
All good things come in reliable packages, and TAMAGO ensures reliability through meticulous packing. Just so the user does not get confused as to which side of the package to open first, as also the direction in which it should be facing, there are white lines on the surface that outline the silhouette of the product.
Given the uniqueness of the product, it is only fair to guide the user so that the package is opened carefully and with utmost caution.

SGS Certification

TAMAGO Origin
Birth of this concept cannot be pinpointed to any standalone incident; rather it can be attributed to years of observation and frantic lifestyle on part of the founders. TAMAGO was created as an attempt to revive the ancient concept of brewing just the right amount of coffee at any given point in time.

Presently, pour over coffee is experienced at third-generation coffee houses. However, a peek in the past reveals that in ancient times, it was a popular art that was much revered. Brewing coffee was a matter of pride and persona, with each individual undertaking it as he would an important project. Needless to say, the outcome was as distinguished as a personal signature of the maker.

At some point in history, this system was replaced by the concept of instant coffee, probably because people became busy and coffee was no longer a priority. Gone were the days when these were sipped at leisure, because nowadays even this happens while on the run.

The emphasis also shifted to quantity over quality, thus explaining the universal presence of the communal coffee pot. In such a situation, re-introduction of pour over coffee proved undoubtedly innovative and totally disruptive to the ongoing trend. 

ผู้ช่วยจัดซื้อ

เงื่อนไขการใช้บริการผู้ช่วยจัดซื้อ หากจำเป็น ผู้ซื้อต้องจ่ายภาษีนำเข้ารวมถึงค่าพิธีศุลกากรด้วยตนเอง

สถานะสินค้า
ใหม่
ระยะเวลาการรับประกันสินค้า
ไม่มีการรับประกัน

แปลรายละเอียดสินค้าอัตโนมัติเป็นไทยโดยใช้ Google แปลภาษา

แปล

▎TAMAGO Premium Set ▎
TAMAGO, a Japanese word, translates to an egg, which could be cooked or raw.
TAMAGO is also our brand of pour over coffee kit. We named it as such because just like the egg is the simplest form of life, this set aptly reflects our ethos of simplicity. Since it is also shaped like an egg, what could be a better name than this for a pour over coffee kettle which is an elegant oval?

The TAMAGO Premium Set is inclusive of:
.350 ml pour over coffee kettle with a wooden lid comprising of an embedded thermometer;
.330 ml double wall glass cup with a glass lid to cover and hold the ceramic dripper in place;
.Ceramic dripper designed by a barista in collusion with ceramic experts;
.Created for a connoisseur, this kit allows you to brew just the right amount of coffee at any given 
point in time just for yourself.

▎ TAMAGO Pour Over Coffee Kettle ▎

.Aestheticism: Courtesy its egg-shaped physique, the pour over coffee kettle features smooth contours. It is aesthetic enough to form a perfect oval while emitting a timeless and classic vibe. 

.Material: Being a unique combination of wood and stainless steel, TAMAGO is both natural and durable. The outer wooden covering lends a natural look. An inner lining of stainless steel prevents hot water from corroding the wood and shortening its shelf-life.

.Comfortable flow-rate: TAMAGO pour over coffee kettle is much more than what meets the eye. Its 4mm gooseneck spout facilitates all types of pouring, namely controlled, heavy or dripping. Thus, you can control the flow-rate and determine the concentration of the brew. 

.Durability: Adequate stainless steel support to the wood lends durability to the pour over coffee kettle and ensures that it would last longer as compared to other wooden kettles. It is also much less likely to lose shape due to high temperatures, and withstand wear and tear of daily usage.

.Provision of thermometer: Embedded on the wooden lid of the pour over kettle is a thermometer, which can be detached from the kettle if required. Temperature plays a crucial role in determining the quality of the brew and this is where the thermometer turns out to be truly useful.
Add to this set-up a minimalist dial and let the aesthetic accessory add to the overall appeal.

👉Why is TAMAGO Pour Over Coffee Kettle Attractive?
On assessing the TAMAGO pour over coffee kettle, there are multiple reasons as to why you would find it attractive. 

.Dual Indicators: On the inner surface of the kettle, there is vertical marking with dual indications at levels 250 ml and 350 ml respectively. The 250-ml mark would require 15 grams of coffee grind, to prepare 220 ml of heartwarming brew. Increase the grind to 20 grams and you will be able to use 350 ml of water to brew 310 ml of coffee. 

.Wooden Pad at The Base: Lining the base of the pour over coffee kettle is a wooden pad that is meant to act as insulation. When the water in the kettle is hot, the base is likely to heat up too, which in turn might leave an imprint on your desk or any other surface. But with the wooden pad lining the base, no matter what the temperature of the water in the kettle might be, the base remains cool. Thus, the kettle can be placed on any surface without the fear of leaving imprints.

.User friendly & Multi-purpose Wooden Lid: In addition to acting as a cover for the pour over coffee kettle, the wooden lid performs multiple functions. It serves as the base into which the thermometer is embedded, thus enabling the user to monitor the temperature. Secondly, it acts as a cover for the kettle and prevents the hot water from cooling down. Lastly, the inner surface of the lid is lined with stainless steel, thereby reducing the chances of becoming misshapen due to heat.

For a coffee connoisseur who believes in simplicity and real sensations, the TAMAGO pour over coffee kettle is an ideal choice. Ergonomic, aesthetic, convenient and innovative, it offers the best of both worlds - ancient and contemporary.
Use it to brew just the right amount of pour over coffee for yourself and experience the real sensation of warmth spread over your physical and emotional being.

▎TAMAGO Double Wall Glass Cup ▎
Having performed the ritual and prepared just the right amount of coffee, it is time to pour the same into the double wall glass cup that matches the kettle in capacity i.e. 330 ml.

This glass cup is –
.Convenient to hold since the double walls provide sufficient insulation from heat/cold;
.Ergonomically shaped to facilitate a good grasp without the fear of slippage;
.Capacity of 330ml to accommodate just the right amount of coffee only for you;
.Comes with a glass lid that serves the trifold purpose of preventing the coffee from spilling over, getting cold and holding the ceramic dripper in place.

▎TAMAGO Ceramic Dripper ▎

Originally from Japan, the ceramic dripper is unique owing to its design. Designed by a barista in collusion with ceramic experts, who even bagged the winning prize at a competition, it is one of the premium attractions of TAMAGO. 

👉What makes this component of the pour over coffee kit special is –
.Its circumference of 150 mm and a height of 70 mm;
.Bottom hole having a circumference of 25 mm;
.Carved out of porcelain/wood;
.Can withstand up to 120 degrees Centigrade of temperature;
.Weighs 160 grams;
Because the spacing between the ribs is large enough to allow for the user to be able to control the flow rate, it is simple enough for both amateur as also experienced connoisseurs.

How to use TAMAGO Premium Set

👉Reliable Packaging
All good things come in reliable packages, and TAMAGO ensures reliability through meticulous packing. Just so the user does not get confused as to which side of the package to open first, as also the direction in which it should be facing, there are white lines on the surface that outline the silhouette of the product.
Given the uniqueness of the product, it is only fair to guide the user so that the package is opened carefully and with utmost caution.

SGS Certification

TAMAGO Origin
Birth of this concept cannot be pinpointed to any standalone incident; rather it can be attributed to years of observation and frantic lifestyle on part of the founders. TAMAGO was created as an attempt to revive the ancient concept of brewing just the right amount of coffee at any given point in time.

Presently, pour over coffee is experienced at third-generation coffee houses. However, a peek in the past reveals that in ancient times, it was a popular art that was much revered. Brewing coffee was a matter of pride and persona, with each individual undertaking it as he would an important project. Needless to say, the outcome was as distinguished as a personal signature of the maker.

At some point in history, this system was replaced by the concept of instant coffee, probably because people became busy and coffee was no longer a priority. Gone were the days when these were sipped at leisure, because nowadays even this happens while on the run.

The emphasis also shifted to quantity over quality, thus explaining the universal presence of the communal coffee pot. In such a situation, re-introduction of pour over coffee proved undoubtedly innovative and totally disruptive to the ongoing trend. 

วิธีชำระเงิน

pchome-protectiont รับสินค้าอย่างสบายใจ ขอเงินคืนได้ภายใน7วัน

pchomepay บัตรเครดิต/บัตรเดบิต
ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 45,000 บาท
เบัตรเครดิตและบัตรเดบิตที่สามารถใช้ได้ รับเฉพาะบัตรที่ตรวจสอบได้ด้วยระบบ 3D Secure เท่านั้น
logo_pay_visa
ogo_pay_master
ogo_pay_jcb
pchomepay ATM/เอ็มแบงก์กิ้ง
ยอดสั่งซื้อไม่เกิน 45,000 บาท
Internet Banking Mobile Banking เคาน์เตอร์ธนาคาร ATM คำอธิบายการใช้งาน
วิธีการชำระเงิน ช่องทางการชำระเงิน
ไม่มีข้อความใหม่
ลงชื่อเข้าใช้/สมัครสมาชิก ถามคำถาม
รายละเอียดการจัดส่ง
เวลาจัดส่ง
ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าจากต่างประเทศขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและวิธีการจัดส่ง
พื้นที่จัดส่ง
จัดส่งไปยังประเทศไทยเท่านั้น สินค้าบางชิ้นไม่มีการจัดส่งไปยังพื้นที่ของคุณ โปรดตรวจสอบก่อนชำระเงิน
วิธีการจัดส่ง
เมื่อมีการชำระค่าสินค้าเข้ามาแล้ว PChome จะแจ้งให้ผู้ขายในต่างประเทศส่งสินค้าไปที่ศูนย์จัดส่งสินค้าของเรา สินค้าที่สั่งจะถูกนำส่งไปยังที่อยู่ของคุณด้วยบริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ค่าบริการจัดส่งทีระบุว่า "รวมภาษี" หมายถึงค่าบริการที่รวมภาษีและค่าธรรมเนียมศุลกากรแล้ว ส่วนค่าบริการจัดส่งที่ "ผู้ซื้อจ่ายภาษีเอง" หมายความว่าหากสินค้านั้นต้องผ่านขั้นตอนทางศุลกากร ผู้ซื้ออาจต้องเป็นผู้ดำเนินการจ่ายภาษีและค่าธรรมเนียมเอง
วิธีการจัดส่งที่ผู้ขายระบุ หมายถึงวิธีการจัดส่งสินค้าและอัตราค่าจัดส่งที่ผู้ขายกำหนดเอง หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
ภาษีและค่าธรรมเนียม
เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ในเว็บของ PChome Thai คุณจะต้องมั่นใจว่าสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าที่สามารถนำเข้ามาในประเทศได้โดยไม่ผิดกฎหมาย
สินค้าที่นำเข้ามายังประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจโดยศุลกากร และอาจมีภาษีอากรขาเข้าหรือภาษีร้อยละ 5 หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับมูลค่าหรือประเภทของสินค้า
ศุลกากรจะเป็นผู้กำหนดอัตราภาษีดังกล่าว ไม่ใช่ PChome Thai หรือผู้ขาย ผู้รับสินค้าต้องเป็นผู้ดำเนินการขั้นตอนทางศุลกากรและชำระภาษีอากรนำเข้า (กรณีที่มีการเรียกเก็บ) หากไม่ดำเนินการ ผู้รับสินค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
สินค้าบางชนิดที่สั่งเข้ามาในประเทศไทย อาจจัดส่งโดยผู้ให้บริการหรือหน่วยงานอื่นที่สามารถดำเนินการทางศุลกากรในนามของผู้ซื้อได้ ถ้าเห็นคำว่า “Import Duty Deposit” บนหน้าสินค้าหรือหน้าชำระเงิน หมายความว่าคุณสามารถสั่งซื้อสินค้าดังกล่าวโดยให้ผู้ให้บริการจัดส่งเป็นผู้ดำเนินการทางศุลกากรแทน}
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร Thai Customs official site
รายละเอียดเรื่องการจัดส่งอย่างเป็นทางการ
การจัดส่งอย่างเป็นทางการเป็นข้อตกลงจาก ลิ้งค์เทล อิงค์ ซึ่งเป็นผู้ช่วยจัดซื้อและจัดส่งสินค้าจากไต้หวันมายังประเทศไทย โดยพีซีโฮมไทยเป้นผู้อุดหนุนค่าจัดส่งจากต่างประเทศ
สั่งซื้อขั้นต่ำ ฿ 800 (หลังหักส่วนลด) รับส่วนลดค่าจัดส่งตามโปรโมชัน น้ำหนักไม่เกิน 8.0 กก. คิดค่าจัดส่งเพียง 199 บาท จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 2000 บาท (หลังหักส่วนลดและน้ำหนักไม่เกิน 8.0 กก.)

คำสั่งซื้อที่มียอดชำระน้อยกว่า 800 บาท (หลังหักส่วนลด) หรือน้ำหนักพัสดุเกิน 8 กิโลกรัม จะคิดตามอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศ (EMS) โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ตารางอัตราค่าจัดส่งระหว่างประเทศโดยประมาณ