ศูนย์ช่วยเหลือ
วิธีขายสินค้า

ตั้งค่าร้านค้า
1. เลือก “บริการผู้ขาย”
คลิก ตั้งค่าร้านค้า ในแถบเมนูด้านซ้าย แล้วใส่ข้อมูลแนะนำร้านค้าพร้อมระบุวิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน
3. คลิก ตั้งค่าร้านค้า>ข้อมูลร้านค้า ในแถบเมนูด้านซ้ายเพื่อใส่ข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้า โลโก้ร้านค้าควรเป็นไฟล์ขนาด 200px X 100px เพื่อการแสดงผลที่ดี
4. คลิก ตั้งค่าร้านค้า>ตั้งค่าวิธีการชำระเงิน ในแถบเมนูด้านซ้ายเพื่อใส่รายละเอียด อย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของเลขที่บัญชีเพื่อป้องกันความผิดพลาด
5. คลิก ตั้งค่าร้านค้า>วิธีการสั่งซื้อ ทางแถบเมนูด้านซ้าย เพื่อใส่ข้อมูลการสั่งซื้อของจากร้านคุณ