จำนวนนักวิ่ง

ระยะทางรวม

ยอดบริจาค

จำนวนนักวิ่งลุ้นไปไต้หวัน